www.canpipa.com Serveis > Transports

Transports


• Transports vials:
Camions tràilers equipats amb tracció 4x4 i semiremolcs, caixes d’alumini per transport d’àrids i d’acer per transport de terres i pedres. Camions rígids equipats amb tracció 6x6 i 8x4.


• Transports especials:
Transports especials per carretera amb gòndola per moure màquines i distribuir-les entre les diferents obres o punts geogràfics adients. Tractora especial 6x4 amb una tracció de 150 tn de arrastre i 800 CV potència, amb gòndola-viga per càrregues totals de fins a 150 tn. Gòndoles extensibles amb tractores 4x4 per a càrregues de 45 tn fins a 60 tn.