www.canpipa.com Serveis > Recuperacions, condicionaments i neteja de platges

Recuperacions, condicionaments i neteja de platges

Moviments de sorra de platges afectades pels temporals. La sorra recuperada es condiciona de manera que quedi uniforme a la platja.
Equip de tractor amb màquina garbejadora per la neteja de la sorra, recollint la brutícia existent i dipositant-la dins la pròpia màquina pel seu transport i tractament a l’abocador.