www.canpipa.com Serveis > Moviments de Terres

Moviments de Terres

Disposem de maquinària per  realitzar grans o petits moviments de terres, tant sigui de l’obra publica com de la privada. Els nostres rendiments poden arribar a ser de fins a 20000 m3 al dia en grans infraestructures.

 


• Equips de Bulldòzers:
Tractors bulldòzers equipats amb fulles LGP i amb tecnologia GPS, fulles fixes i ripper a la part del darrera . Àmplia gama de tractors buldòzers des de 12 tn de pes operatiu fins a 118 tn.

 

Equips de tragelles i mototragelles:
Tractors amb tragelles hidràuliques des de 6 m3 fins a 15 m3 de capacitat de càrrega, amb una o dues tragelles enganxades. Mototragelles amb dos motors de tiro des de 22 m3 fins a 33 m3 de capacitat de càrrega.


Equips d’excavació i transport dins l’obra
Retro excavadores per a l’extracció amb una àmplia gama des de 8 tn de pes operatiu fins a 100 tn, equipades amb sistema GPS per tasques de fer talussos, rases i condicionaments de traça. Equips de transport amb camions extravials rígids des de 10 m3 fins a 23 m3 de capacitat de càrrega, camions vials articulats  des de 18 m3 fins a 25 m3.
Equips de transport amb camions extravials de 35 m3 de capacitat de càrrega.Equips d’estesa i compactació:
Motonivelladores de pes operatiu des de 12 tn fins a 30 tn, màquines equipades amb tracció 6x6 i amb sistemes GPS i 3D. Rodillos compactadors de terres de pes operatiu des de 12 tn fins a 25 tn, de dobre tracció.