www.canpipa.com Serveis > Estabilització de sòls

Estabilització de sòls

Formació de sòls estabilitzats amb barreges de terres existents amb calç o sòls seleccionat amb ciment. Disposem de màquines fresadores de 3 m d’ample fins a 45 cm de fondària equipades per treballar en sec o amb aigua. També disposem de camions repartidors de calç o ciment amb 18 m3 de capacitat equipats amb bàscula.