www.canpipa.com Serveis > Anivellacions amb Làser i GPS

Anivellacions amb Làser i GPS

Disposem de sistemes GPS d’última generació per modelar terrenys amb el sistema 3D com ara: carreteres, camps de golf i anivellacions amb diferents pendents. També disposem de tractors equipats amb refinadora de 5 m d’ample, motoanivelladores i buldòzers. Els tres tipus de màquines amb el sistema 3D.