www.canpipa.com > Empresa

Empresa

HISTÒRIA
Fa més d’un quart de segle, va néixer la societat Can Pipa, S.L. a Sant Pere Pescador (Girona).
Fruit de la voluntat dels quatre germans Costa Silvestre de continuar amb els treballs agrícoles que havia iniciat unes dècades abans el seu pare; aquests treballs foren ampliats amb maquinària pesada per a obra pública.

 

SERVEIS
Molt aviat, Can Pipa, S.L. va iniciar una ampliació de l’oferta i una expansió que la va dur a estructurar-s’ha en les divisions actuals: Treballs agrícoles, Desbrossaments, Moviments de terres, Estabilització de sòls, Anivellacions amb làser, GPS i 3D, Transports, Àrids i reciclatge, Neteja i condicionament de platges, Obra civil i urbanitzacions i Transports especials.

 

TECNOLOGIA i QUALITAT
Compta amb un parc de maquinària propi amb més de 150 màquines, amb tecnologia d’última generació amb sistemes de posicionament per satèl·lit GPS i 3D, i un equip humà de tècnics, mecànics i operadors de maquinària. Els nostres punts forts són el rigor, la seriositat, el compromís i la vocació de servei entre d'altres.
A tot això, s’afegeix la recerca de l’excel·lència en la qualitat, un profund respecte per al medi ambient i un estricte control en la seguretat i salut en el treball, certificant-nos en ISO 9001:2008 i OHSAS 18001:2007. El 2010 ha obtingut la classificació empresarial per licitacions d’obra pública.

Fotografies dels inicis de l'empresa: