Gravera Arflusa (material fluvial)

POLS 0/2 RENTADA

• Petrografia: sorra de riu
• Granulometria: 0/2 mm
• Presentació: a granel i en big bag
• Usos: formigons i morters.

SORRA 0/2 RENTADA

• Petrografia: sorra de riu
• Granulometria: 0/2mm
• Presentació: a granel i en big bag
• Usos: formigons i morters.

SORRA 0/4 RENTADA

• Petrografia: sorra de riu
• Granulometria: 0/4 mm
• Presentació: a granel i en big bag
• Usos: formigons, morters i canalitzacions.

POLS 0/2 MATXUCADA – PRODUCTE NOU

• Petrografia: sorra de riu
• Granulometria: 0/2 mm
• Presentació: a granel i en big bag
• Usos: formigons, morters.

SORRA 0/2 MATXUCADA – PRODUCTE NOU

• Petrografia: sorra de riu
• Granulometria: 0/2 mm
• Presentació: a granel i en big bag
• Usos: formigons, morters.

SORRA 0/4 MATXUCADA – PRODUCTE NOU

• Petrografia: sorra de riu
• Granulometria: 0/4 mm
• Presentació: a granel i en big bag
• Usos: formigons, morters i canalitzacions.

SAULÓ CRIBAT RENTAT- PRODUCTE NOU

• Petrografia: Granítica
• Granulometria: 0/4 mm
• Presentació: a granel i en big bag
• Usos: jardineria, camins, carrils bici.

GRAVILLA RODONA 5/12

• Petrografia: còdol de riu
• Granulometria: 5/12mm
• Presentació: a granel i en big bag
• Usos: jardineria, paviments i drenatges.

GRAVILLA RODONA 12/20

• Petrografia: còdol de riu
• Granulometria: 12/20 mm
• Presentació: a granel i en big bag
• Usos: jardineria, paviments i drenatges.

GRAVILLA RODONA 20/40

• Petrografia: còdol de riu
• Granulometria: 20/40 mm
• Presentació: a granel
• Usos: jardineria, drenatges.

BOLOS RENTATS

• Petrografia: còdol de riu
• Granulometria: 40/100 mm
• Presentació: a granel
• Usos: drenatges.

GRAVILLA MATXUCADA 5/12- PRODUCTE NOU

• Petrografia: còdol de riu
• Granulometria: 5/12 mm
• Presentació: a granel i en big bag.
• Usos: formigons i mescles bituminoses.

GRAVILLA MATXUCADA 12/20 –  PRODUCTE NOU

• Petrografia: còdol de riu
• Granulometria: 12/20 mm
• Presentació: a granel i en big bag.
• Usos: formigons i mescles bituminoses.

GRAVILLA MATXUCADA 20/40 –  PRODUCTE NOU

• Petrografia: còdol de riu
• Granulometria: 20/40 mm
• Presentació: a granel i en big bag.
• Usos: formigons i mescles bituminoses.

BALASTRE

• Petrografia: còdol de riu
• Granulometria: vàries
• Presentació: a granel
• Usos: terraplens.