www.canpipa.com > Avís legal

Avís Legal

Avís legal
Informem que segons la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre (LOPD) i la seva normativa de desenvolupament, les dades personals que vostè ens proporcioni mitjançant correu electrònic passaran a formar part d’un fitxer responsabilitat de CAN PIPA, S.L. La seva finalitat és gestionar la relació negocial i informar-li dels nostres serveis. Si desitja exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació o oposició, pot dirigir-se a la següent adreça de correu electrònic: canpipa@canpipa.com.

Aviso legal
Informamos que según la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre (LOPD) y su normativa de desarrollo, los datos personales que usted nos proporcione mediante correo electrónico pasaran a formar parte de un fichero responsabilidad de CAN PIPA, S.L. Su finalidad es la de gestionar la relación negocial e informarle de nuestros servicios. Si desea ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición, puede dirigirse a la siguiente dirección de correo electrónico: canpipa@canpipa.com.

Legal warning
We inform you that according to Law 15/1999, of 13 December (LOPD) and its implementing regulations, the personal data you provide to us via email will become part of a file for CAN PIPA, SL. Its purpose is to manage the business relationship and inform our services. If you wish to exercise your rights of access, rectification, cancellation or opposition, please contact the following email address: canpipa@canpipa.com.